فروش کلر در کیش

فروش کلر در کیش کلر ماده بسیار ارزش مندی است. از کلر برای ضد عفونی استخرها سونا ها و جکوزی ها استفاده می شود. کلر از بروز بود بد و تیره رنگ شدن آب استخر جلوگیری می کند. کلر از رشد جلبک در دیواره و کف استخر جلوگیری می کند. فروش کلر استخر در کیش… ادامه خواندن فروش کلر در کیش