برچسب: فروش پودر کلر هندی

  • فروش کلر هندی

    فروش کلر هندی             فروش کلر هندی این محصول یک عنصر شیمیایی هست که اتمی ۷ در گروه ۱۷ جدول تناوبی این محصول به طور خاصی در بدن انسان همچنین در طبیعت و محیط زیست وجود دارد . اگر در دمای بالا و فشار قرار بگیرد رنگ آن به شکل…