برچسب: فروش کلر استخر در قوچان

  • فروش کلر در قوچان

    فروش کلر در قوچان استفاده از کلر برای استخر ها بسیار بااهمیت است. استخر های خانگی جزء مکان هایی است که ممکن است به درستی کلر زنی نشود. این استخر ها اگرطبق قوائد کلر زنی نشود ممکن است به خاطر رطوبت آن محل مناسبی برای رشد جلبک و انگل ها باشد. فروش کلر استخر در…