برچسب: فروش کلر استخر در یزد

  • فروش کلر در یزد

    فروش کلر در یزد   مواد شیمیایی تجزیه در مرحله ای که تلاطم هیدرولیک است باید معرفی شود کافی برای اطمینان از اختلاط کامل و کامل. اگر چنین نکته ای وجود نداشته باشد ، می بایست مخلوط مکانیکی باشد فروش کلر استخر در یزد هوادهی با استفاده از دیفیوزرهای حبابی یا ستونهای بسته بندی شده…