برچسب: قیمت کلر استخر

  • فروش کلر استخر

    فروش کلر استخر             فروش کلر استخر این ماده برای ضدعفونی کننده و پاکیزه نگه داشتن آب آب به صورت مداوم است همچنین دارایی شفاف کننده آب ها برای مصرف افرادی که می خواهند شنا کنند باید باشد چون آلودگی هایی نظیر آلودگی هوا و آلودگی فردی وجود دارد .همه…