برچسب: قیمت کلر در کیش

  • فروش کلر در کیش

    فروش کلر در کیش کلر ماده بسیار ارزش مندی است. از کلر برای ضد عفونی استخرها سونا ها و جکوزی ها استفاده می شود. کلر از بروز بود بد و تیره رنگ شدن آب استخر جلوگیری می کند. کلر از رشد جلبک در دیواره و کف استخر جلوگیری می کند. فروش کلر استخر در کیش…

  • فروش کلر در کیش

    فروش کلر در کیش   \