فروش کلر هندی :

فروش کلر هندی       فروش کلر هندی کلر هندی دارای قیمت مناسب و کیفیت عالی میباشد و در آب خیلی ته نشین نمی شود به همین دلیل در استخرهای عمومی از آن استفاده می شود . از پودر کلر هندی جهت مصرف در استخرهای شنا و همچنین جهت تصفیه آب استفاده می شود… ادامه خواندن فروش کلر هندی :