برچسب: مراکز فروش کلردر اصفهان

  • فروش کلر در اصفهان

    فروش کلر در اصفهان فروش کلر استخر در اصفهان بیش از ۷۵ درصد از Cl روی صخره‌ها، اتمسفر در اقیانوس به عنوان یون‌های Cl روی می‌دهد. متوسط آن برابر با ۱۸۰ میلی‌گرم در سال ۱۹۹۹ است. بیشتر سنگ‌های آذرین شامل حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم، یعنی ۶۶۰ mg و دیگر سنگ‌های رسوبی ۲۰ – ۱۳۰…