برچسب: مراکز فروش کلر در کرمانشاه

  • فروش کلر در کرمانشاه

    فروش کلر در کرمانشاه کلر ماده بسیار با اهمیتی است. که این ماده برای ضد عفونی و پاک کردن استخرها سوناهاا وجکوزی ها استفاده می شود. امروز از کلر بسیار استتفاده می شود و بسیار متداول است. کلر باعث از بین رفتن تمامی میکروب ها باکتری های درون آب می شود. فروش کلر استخر در…