برچسب: کلر را از کجا تهیه کنیم

  • مراکز فروش کلر استخر در تهران

    مراکز فروش کلر استخر در تهران گاز کلر خالص برای اولین بار توسط شیمیدان معروف سوئدی کشف شد ولی امروزه گاز کلر خالص ، آسان و به صرفه تولید می شود . جریان برق را از محلول نمک طعام عبور می دهند کلر خالص ایجاد می شود . کلر را به دو شکل به کلر…