مراکز فروش کلر استخر در تهران

مراکز فروش کلر استخر در تهران گاز کلر خالص برای اولین بار توسط شیمیدان معروف سوئدی کشف شد ولی امروزه گاز کلر خالص ، آسان و به صرفه تولید می شود . جریان برق را از محلول نمک طعام عبور می دهند کلر خالص ایجاد می شود . کلر را به دو شکل به کلر… ادامه خواندن مراکز فروش کلر استخر در تهران